De Lekkerland Groep positioneert zichzelf voor de toekomst

3. mei 2016

  • “Convenience 2020” met succes verder geïmplementeerd
  • Belangrijke contracten met klanten gesloten
  • Nieuwe magazijnen en nieuwe diensten uitgerold
  • Groei van de omzet, de brutowinst en het operationele resultaat vóór het financiële resultaat

De Lekkerland Groep kijkt terug op een dankbaar stemmend jaar 2015. De geconcentreerde tenuitvoerlegging van de Convenience 2020-strategie werpt haar vruchten af: De omzet van de Lekkerland Groep steeg met 4,2 % tot 12.484,4 miljoen euro in een uitdagende marktomgeving die wordt gekenmerkt door sterke concurrentie. De brutomarge steeg met 23,8 miljoen euro tot 595,8 miljoen euro. Ondanks de buitengewone kosten in het kader van de implementatie van de strategie leidde de verdere optimalisatie van de kostenstructuur tot een verbetering van de EBIT met 12,9 miljoen euro tot 66,5 miljoen euro. “Uit de jaarcijfers van 2015 blijkt dat we op de juiste weg zijn, en dat de eerste successen nu zichtbaar worden”, zegt Michael Hoffmann, Chief Executive Officer (CEO) van de Lekkerland Groep. “Met de Convenience 2020-strategie waarborgen we het huidige en toekomstige succes van Lekkerland – en daarmee ook het succes van onze klanten.”

Lekkerland is er in alle landen in geslaagd om de klantenbasis te verbreden. In dit verband is met name het binnenhalen van Starbucks als eerste grote internationale Quick Service-restaurantketen in Duitsland het vermelden waard.

Bovendien werd een groot aantal contracten met bestaande klanten verlengd, zoals met de Westfalen Group in Duitsland of met de Zena Group, een toonaangevende restaurantketen, in Spanje. Door de overname van concurrent Contadis, waarvoor in 2014 het initiatief werd genomen en die in 2015 werd afgerond, werd de klantenbasis in Zwitserland aanzienlijk uitgebreid.

Assortiment servicepakketten verder uitgebreid

Lekkerland blijft zich inzetten om dé aanbieder van het holistische full-serviceconcept voor alle kanalen in de gemaksconsumptie voor mensen onderweg te worden. In 2015 werden diverse services opgezet en uitgebreid om in te kunnen blijven spelen op de veranderende klantbehoeften. Daartoe behoren bijvoorbeeld een “360o fitnesstest” voor shops, nieuwe koffie- en bistroconcepten, verbeterde functionaliteiten van de webshops, het SO/OK eigen merkenconcept en nieuwe, innovatieve elektronische waardeproducten. “Bij alle activiteiten die we ontplooien, richten we ons op uitdagingen waarmee onze klanten, de winkelexploitanten, geconfronteerd worden. Ons doel is om de best mogelijke manier te vinden om deze uitdagingen te vertalen naar nieuwe producten en concepten”, aldus Michael Hoffmann.

De heroriëntatie van Lekkerland die de afgelopen jaren in gang is gezet, is merkbaar in alle divisies van de onderneming. Op logistiek gebied werden verdere investeringen gedaan in een nieuw magazijn in Duitsland, dat momenteel in gebruik wordt genomen, en in een magazijn in Spanje. Ook werd verdere voortgang geboekt bij het harmoniseren van bedrijfs- en IT-processen binnen de hele Groep.

“Daarnaast willen we nog beter gebruik maken van kansen die voortvloeien uit veranderingen in de markt en de toenemende digitalisering,” voegt Michael Hoffmann toe. “Hiervoor hebben we in 2015 de best mogelijk organisatie en voorwaarden gecreëerd. In Duitsland en Nederland worden al met succes transformatieprogramma's uitgevoerd, voor België en Oostenrijk staan dergelijke programma's gepland. Deze zullen in 2016 van start gaan. Naast de strategische maatregelen werd tevens een nieuwe managementstructuur in Duitsland ingevoerd, die voor een grotere flexibiliteit en wendbaarheid moet zorgen.”

Alle landen boeken hogere omzet

In Duitsland nam de omzet opnieuw toe. De inkomsten stegen ten opzichte van 2014 met 3,2% tot 7.682,9 miljoen euro. In Overig West-Europa was de omzetgroei nog sterker met een stijging van 5,7 % tot 4.801,5 miljoen euro.

In alle drie de productassortimenten – tabaksartikelen, food/non-food, beltegoeden en cadeaukaarten (E-VA)/ diverse producten slaagde Lekkerland erin haar omzet te vergroten. De omzet van de productgroep rookwaren steeg met 4,0% tot 9.939,7 miljoen euro, de omzet in de productgroep food/non-food, die een hogere marge heeft, groeide met 4,6% tot 2.433,5 miljoen euro. Ook slaagde de Lekkerland Groep erin om de omzet in de productgroep provisies op beltegoeden en cadeaukaarten (E-VA)/ diverse producten met 5,1% te doen stijgen tot 111,2 miljoen euro[1].

In het distributiekanaal systeemklanten groeide de totale omzet in 2015 disproportioneel met 6,5% tot 4.112,6 miljoen euro. Het tankstationkanaal genereerde een omzetstijging die evenredig was aan die van de totale omzet (4,2% tot 6.372,2 miljoen euro), terwijl het distributiekanaal regionale klanten met een omzet van 1.999,6 miljoen euro stagneerde ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten: Aanhoudende winstgevende groei

“We hebben in 2015 significante vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van onze doelstelling om de voorkeurspartner te worden op aspecten van de convenience business,” merkt Michael Hoffmann op. “Daarom zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet en zullen we onze lijn van de heroriëntatie consistent blijven volgen. Duurzame groei in combinatie met kostenbesparingen vormen hiervoor het platform. De aspiraties van klanten en de behoeften van consumenten staan altijd centraal in onze activiteiten.” Michael Hoffmann vervolgt: “In alle nationale bedrijven hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze klanten ook in de toekomst optimale en snelle ondersteuning zullen blijven ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een holistisch project voor de toekomst van de tankshops.”

De in gang gezette transformatie zal ook komend jaar een belangrijke rol blijven spelen binnen Lekkerland. Lekkerland verwacht voor het boekjaar 2016 een lichte stijging van de omzet en de brutomarge ten opzichte van het boekjaar 2015. Als gevolg van de tenuitvoerlegging van het geïnitieerde veranderingsprogramma wordt ook een verdere gematigde toename van de EBIT en de EBITDA verwacht.

Bilanz-PM, Teilabschnitt Niederlande

Lekkerland Nederland profiteert van transformatieprogramma

  • Nieuwe contracten met grote klanten
  • Ommekeer in omzet bereikt

De Nederlandse economie ontwikkelt zich na jaren van stagnatie naar een situatie van aanhoudende groei. Als gevolg hiervan zag Lekkerland Nederland zijn omzet over 2015 stijgen, nadat over 2014 een daling was gerapporteerd. De omzet in Nederland steeg met 4,4% tot € 2.413,3 miljoen. Dit was voornamelijk te danken aan hogere omzetten in rookwaren (€ 80,8 miljoen) en food/non-food (€ 22,6 miljoen), terwijl de omzet in beltegoeden, cadeaukaarten (E-VA) en diverse producten met € 1,8 miljoen daalde.

“We zijn trots op de financiële resultaten over 2015,” zegt Henk-Jan Peterse, Country Manager van Lekkerland Nederland. “Dit is duidelijk een eerste resultaat van de implementatie van onze Convenience 2020-strategie. Zoals we vorig jaar in onze prognoses hebben verklaard, staan we nog maar aan het begin van een lange-termijn-heroriëntatie.” In 2015 is een transformatieprogramma ontwikkeld voor Nederland, dat reeds wordt geïmplementeerd. Tot dusver zijn circa 50 grote en kleinere projecten vastgesteld om verdere groei te bevorderen en kosten terug te dringen. Deze projecten zijn vergelijkbaar met de activiteiten in andere landen waar de Lekkerland Groep actief is.

De expert in gemaksconsumptie voor onderweg slaagde er tevens in om contracten met bestaande klanten te verlengen en uit te breiden. Klanten maken intensief gebruik van de lokale foodservice-concepten.

Denk hierbij aan de koffiemodule Piacetto, de Punto Panino Bakery en het ‘Lekker Op Weg’-programma. In 2015 plaatste Lekkerland Nederland 21 nieuwe bakeries, waarvan enkele ook in nieuwe segmenten, zoals bouwmarkten. Daarnaast konden 33 tankshops als klant verwelkomd worden door Lekkerland Nederland . Zij zullen door Lekkerland Nederland worden voorzien van het volledige assortiment van rookwaren, zoetwaren, gekoelde producten, non-foodartikelen, diepgevroren producten en E-VA.

Profiel van de Lekkerland Groep
Lekkerland AG & Co. KG is de multinationale partner voor alle handelsformules die gemaksconsumptie voor mensen onderweg mogelijk maken. Daartoe behoren winkels bij tankstations, kiosken, conveniencestores, fastfoodketens, tabaksspeciaalzaken, dranken- en levensmiddelenwinkels, warenhuizen, bakkerijen en kantines. De klanten van meer dan 90.000 verkooppunten in zes Europese landen vertrouwen op het brede productaanbod, de flexibele logistiek en de dienstverlening op maat van Lekkerland. Lekkerland levert rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, dranken, beltegoeden en cadeaukaarten en nog veel meer. In het boekjaar 2015 bedroeg de omzet 12,5 miljard euro.

[1] Alleen de ontvangen provisies en niet de nominale waarde van de tegoeden worden geboekt.

Uw contactpersoon

Verena Schick
+49 2234 1821-686
+49 2234 1821-445
verena.schick(at)lekkerland.com

Lekkerland AG & Co. KG
Europaallee 57
50226 Frechen, Germany

Selecteren Afdrukken Exporteren