Jaarverslag 2014 Lekkerland AG & Co. KG

Lekkerland werkt met succes aan heroriëntatie van de Groep

4. mei 2015

• Implementatie van de bedrijfsstrategie ‘Convenience 2020’ levert eerste successen op
• Nieuwe klanten en nieuwe concepten van start
• Omzet en bruto-opbrengst in totaal toegenomen
• Bijzondere kosten in verband met heroriëntatie beïnvloeden winst

Nieuwe concepten, consequent projectmanagement en groeiprikkels – in 2014 heeft de Lekkerland Groep de eerste mijlpalen bereikt op weg naar de nieuwe organisatie. In alle zes landen hebben grote klanten contracten met Lekkerland verlengd, en hebben belangrijke nieuwe klanten gekozen voor de expert op het gebied van ‘on-the-go’-consumptie. Alle afdelingen van de Lekkerland Groep hebben maatregelen getroffen voor de heroriëntatie, die dus nu al effectief blijken: in totaal wist de Groep de omzet in een deels teruglopende en sterk concurrerende omgeving met € 294,5 miljoen te verhogen tot € 11.984,9 miljoen[1]. De bruto-opbrengst nam met € 24,8 miljoen toe tot € 572,0 miljoen. Het resultaat voor belasting is met in totaal € 4,4 miljoen verbeterd tot € 43,3 miljoen. “Dit resultaat laat zien dat onze strategie effect sorteert,” licht Michael Hoffmann, bestuursvoorzitter (CEO) van de Lekkerland Groep, toe. “Met ‘Convenience 2020’ zijn we op de goede weg en stellen we het huidige en toekomstige succes van Lekkerland veilig.”

Van strategisch belang was in 2014 de invoering van de multitemperatuurlogistiek in Zwitserland en Oostenrijk, waarmee de groep brede invoering van deze innovatieve logistieke oplossing is afgesloten. Het succes van deze maatregel liet niet lang op zich wachten: beide landen wisten oliemaatschappijen ervan te overtuigen ook in de toekomst hun diepvriesassortiment bij Lekkerland in te kopen. In het kader van de strategie ‘Convenience 2020’ stond nog steeds de consequente uitbreiding van de foodserviceconcepten op de agenda. Consumenten kiezen ook onderweg steeds vaker voor verse producten. Voor Lekkerland is het omzetten van trends in nieuwe concepten de basis voor de bedrijfsstrategie en daarmee uitgangspunt van de activiteiten. In 2014 werden in Duitsland en Nederland nieuwe koffie- en bistromodules ingevoerd. “Het is ons doel ervoor te zorgen dat onze klanten, de shopexploitanten, succes hebben met nieuwe ideeën en nieuw aanbod. We houden daarom te allen tijde hun behoeften in het oog,” verklaart Michael Hoffmann over de visie van de Lekkerland Groep.

Toch staat Lekkerland nog maar aan het begin van een uitdagend veranderingsproces. “In sommige landen, vooral in Duitsland, werken we nadrukkelijk aan een duidelijke verbetering van onze efficiëntie”, aldus de CEO. “De toenemende concurrentiedruk vergt op veel gebieden aanpassingen.” In 2014 hebben bijzondere kosten het resultaat gedrukt. Deze kosten werden gemaakt in verband met de implementatie van het resultaatverbeteringsproject in Duitsland, de stopzetting van de automatenexploitatie in België en extra IT-kosten veroorzaakt door de geleidelijke invoering van het nieuwe IT-platform ‘Become One’ ter stroomlijning van de internationale IT- en bedrijfsprocessen. De bedrijfskosten zijn – ook vanwege buitengewone lasten – in vergelijking met vorig jaar met 2,8% gestegen. Tegelijk zijn de verkoopkosten met € 7,4 miljoen en de administratieve lasten met € 7,7 miljoen gestegen.

Segmenten: Duitsland verhoogt omzet met 4%
In het segment Duitsland was er opnieuw sprake van een positieve ontwikkeling van de omzet: de opbrengsten namen over alle productgroepen ten opzichte van 2013 met 4% toe tot € 7.442,9 miljoen. Daarmee heeft de groep 62,1% van de totale omzet in Duitsland behaald. In het segment rest van West-Europa bevindt Lekkerland zich met een lichte omzetgroei van € 9,3 miljoen (0,2%) op het niveau van vorig jaar. Bijzonder positieve ontwikkelingen treffen we aan in Spanje met een omzetstijging van 12,4% en in Zwitserland met een groei van 5,3%.

Positieve ontwikkeling in alle assortimenten
Alle drie de assortimentsgebieden van Lekkerland – rookwaren, food/non-food en provisies op electronic value (e-va)/overig – laten positieve omzetontwikkelingen zien. Het onderdeel rookwaren nam met 2,3% toe tot € 9.553,2 miljoen. De marktontwikkeling in Duitsland speelt daarbij een toonaangevende rol: ondanks de teruglopende verkoop stegen de opbrengsten voor het assortiment rookwaren met 4,5% tot € 6.153,0 miljoen. Bovendien heeft Lekkerland meer marktaandelen verworven in zijn corebusiness in Duitsland. Met een omzetstijging van € 51,2 miljoen springt ook België (zonder de automatenhandel) er positief uit.
Op het gebied van food/non-food behaalde de Lekkerland Groep in totaal een omzetgroei van 3,2%. Terwijl Oostenrijk en België constante opbrengsten laten zien, vergrootten de andere landen hun omzet. Het procentueel grootste succes werd behaald door Spanje met een omzetstijging van 13,5%, gevolgd door Zwitserland met 5,9% en Nederland met 1,8%. De ontwikkeling in Spanje kan vooral worden teruggevoerd op de uitbreiding van bestaande klantrelaties en de acquisitie van nieuwe klanten.
Op het gebied van provisies op electronic value (e-va)/overig boekte de Lekkerland Groep in vergelijking met vorig jaar een omzetstijging met 5,3% tot € 105,8 miljoen[2]. Met een omzetgroei van 7,5% tot € 67,0 miljoen was het segment Duitsland daarvoor van doorslaggevende betekenis.

Lichte verschuiving bij omzetaandelen van de distributiekanalen
In 2014 ontwikkelde met name de omzet van het distributiekanaal systeemklanten zich positief met een stijging met 6,8% tot € 3.862,3 miljoen. Dit weerspiegelt zich zowel in het segment Duitsland als in het segment West-Europa en komt hoofdzakelijk voort uit de doelgerichte uitbreiding van bestaande zakenrelaties. Met een stijging van 3,5% ontwikkelde ook het distributiekanaal tankstations zich positief, vooral in het segment Duitsland en in België. Het distributiekanaal regionale klanten noteerde in totaal een omzetdaling met 7,2% in vergelijking met vorig jaar.

Vooruitzicht: klanten en consumenten staan voorop
“Wij zijn in 2014 een flinke stap dichter bij ons doel gekomen: de voorkeurspartner te zijn voor aanbieders van consumptie onderweg”, licht Michael Hoffmann toe. “In de komende jaren zullen we de heroriëntatie van de bedrijvengroep consequent voortzetten, duurzame groei nog intensiever stimuleren en tegelijk aan een meer uitgebalanceerde kostenstructuur werken.” Interne processen worden geoptimaliseerd en er worden nieuwe IT-systemen ingevoerd. Bij alle activiteiten van de Lekkerland Groep staan echter altijd de wensen van de consument en de behoeften van de klant voorop. “We zullen het serviceniveau voor onze klanten in 2015 nog verder verhogen en hen naar behoefte ondersteunen met oplossingen op maat voor alle assortimenten in alle distributiekanalen”, besluit Michael Hoffmann.

Lekkerland is in beweging en gaat nog meer veranderen. Het fiscaal jaar 2015 zal zoals voorheen worden gekenmerkt door de heroriëntatie in het kader van ‘Convenience 2020’. Daarom gaan we uit van een stabiel bedrijfsresultaat voor bijzondere effecten. Tegelijkertijd verwacht Lekkerland op grond van de noodzakelijke herstructureringsinspanningen een teruglopend resultaat.

Beknopt profiel Lekkerland Groep
Lekkerland AG & Co. KG is de multinationale partner voor alle handelsformules die gemaksconsumptie voor mensen onderweg mogelijk maken. Daartoe behoren winkels bij tankstations, kiosken, conveniencestores, fastfoodketens, tabaksspeciaalzaken, dranken- en levensmiddelenwinkels, warenhuizen, bakkerijen en kantines. Zo’n 100.000 klanten vertrouwen in zes Europese landen op het brede productaanbod, de flexibele logistiek en de dienstverlening op maat van Lekkerland. Lekkerland levert rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, dranken, electronic value en nog veel meer. In 2014 bedroeg de omzet € 12,0 miljard.

[1] De omzet over 2013 en 2014 bevat conform IFRS 5 niet het segment Oost-Europa. Alle in deze tekst beschreven resultaten worden – voor zover niet anders aangeduid – weergegeven zonder de niet-gecontinueerde afdeling Oost-Europa.
2 Alleen de ontvangen provisies worden weergegeven, niet de nominale waarden van de tegoeden.

Uw contactpersoon

Verena Schick
+49 2234 1821-686
+49 2234 1821-445
verena.schick(at)lekkerland.com

Lekkerland AG & Co. KG
Europaallee 57
50226 Frechen, Germany

Selecteren Afdrukken Exporteren