Leveranciers
Onze most convenient partners

Leveranciers
Onze most convenient partners

Combineren van elkaars sterke punten

Om onze klanten succesvoller te kunnen laten zijn, legt Lekkerland de verbinding met leveranciers en servicepartners.
Zo combineren we elkaars sterke punten in deze tijden vol kansen.

Wij leveren oplossingen – niet alleen producten. We denken vooruit en kijken verder dan het product alleen. We kennen onze klanten en de uitdagingen in hun winkels precies.
Daarom bieden we niet alleen gewilde en succesvolle producten, maar ook onze knowhow en onze jarenlange ervaring in on-the-go consumptie.

Hoe doen we dat? Met onze aangepaste concepten en diensten. Op deze manier creëren we echte toegevoegde waarde voor al onze partners – van leveranciers en servicepartners tot onze klanten.

Bent u onze nieuwe specialist?

We willen ‘your most convenient partner’ zijn voor onze klanten met de beste service en uitstekende kwaliteit. Daarom vragen we van u dezelfde hoge normen die we onszelf stellen: een full-service specialist met de hoogste kwaliteit, volgens internationale standaarden maar ook regionale flexibiliteit. Hieronder vindt u ons leveranciershandboek.

Als uw producten deel gaan uitmaken van ons assortiment, willen we daar graag meer over weten. Stuur ons een kort profiel van uw bedrijf en informatie over uw assortiment en het bijbehorende product:

Ons breed en relevant assortiment voor uw conveniencewinkel