Leveranciers
Onze most convenient partners

Leveranciers
Onze most convenient partners

Combineren van elkaars sterke punten

Om onze klanten succesvoller te kunnen laten zijn, legt Lekkerland de verbinding met leveranciers en servicepartners.
Zo combineren we elkaars sterke punten in deze tijden vol kansen.

Wij leveren oplossingen – niet alleen producten. We denken vooruit en kijken verder dan het product alleen. We kennen onze klanten en de uitdagingen in hun winkels precies.
Daarom bieden we niet alleen gewilde en succesvolle producten, maar ook onze knowhow en onze jarenlange ervaring in on-the-go consumptie.

Hoe doen we dat? Met onze aangepaste concepten en diensten. Op deze manier creëren we echte toegevoegde waarde voor al onze partners – van leveranciers en servicepartners tot onze klanten.

Wilt u leverancier worden?

We willen ‘your most convenient partner’ zijn voor onze klanten met de beste service en uitstekende kwaliteit. Daarom vragen we van u dezelfde hoge normen die we onszelf stellen: een full-service specialist met de hoogste kwaliteit, volgens internationale standaarden maar ook regionale flexibiliteit.

Zijn uw producten mogelijk interessant voor Lekkerland, dan willen we daar graag meer over weten. Graag ontvangen wij een kort profiel van uw bedrijf met daarbij informatie over uw assortiment en/of service. U kunt de gegevens mailen naar de betreffende afdeling:

Tabak: categorysupport-tabak@lekkerland.nl
Zoetwaren & Dranken: categorySupport-CB@lekkerland.nl
Foodservice & Non Food: categorySupport-FS@lekkerland.nl
Giftcards, betaal- en beltegoed: eva.salessupport@lekkerland.nl

Wij zien uw bericht met belangstelling tegemoet.

Opvoer nieuwe leverancier en artikelen

Zodra wij zijn overeengekomen te gaan samenwerken, wordt u opgevoerd als leverancier en worden daarna ook de overeengekomen artikelen in ons bestand aangemaakt. Daarvoor verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande stappen te doorlopen.

Let op: wij kunnen het opvoeren van uw gegevens en artikelen enkel in behandeling nemen indien alle onderstaande documenten correct en volledig worden aangeleverd.

Stap 1: Opvoer leveranciersgegevens

Voor een correcte verwerking van uw leveranciersgegevens, verzoeken wij u onderstaande documenten in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar de betreffende afdeling:

Tabak: categorysupport-tabak@lekkerland.nl
Zoetwaren & Dranken: categorySupport-CB@lekkerland.nl
Foodservice & Non Food: categorySupport-FS@lekkerland.nl
Giftcards, betaal- en beltegoed: eva.salessupport@lekkerland.nl

Stap 2: Opvoer artikelgegevens

Voor een correcte verwerking van uw artikelgegevens verzoeken wij u onderstaande documenten per mail aan ons te retourneren.

Voor de e-mailadressen van de betreffende afdelingen, verwijzen wij u naar stap 1.

Doorleveringen bestaande leveranciers

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om uitlevering van doorleverbonnen. Indien EDI reeds operationeel is, vragen we u de doorleveringen aan te leveren middels EDI.

Indien dit nog niet mogelijk is, dan ontvangen wij uw bestelling graag via het doorleverformulier:

Download: Doorleverorder formulier (.xls, 24Kb).
U kunt dit mailen naar Klantenservice@lekkerland.nl

Dit kan je ook interesseren: