Statiegeld Blik

 

Statiegeld Blik

 

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder.

Site laatst bijgewerkt: 23-03-2023

Aanleiding en Doel  

In Nederland worden jaarlijks ruim 2,5 miljard blikjes op de markt gebracht. Zo’n 150 miljoen daarvan belanden als zwerfaval in het milieu. Om het zwerfaval te verminderen en het materiaal van de blikjes te kunnen hergebruiken, heeft de wetgever bepaald dat een statiegeldsysteem op blik wordt ingevoerd. Het doel van het statiegeldsysteem is om 90% van alle op de markt gebrachte drankblikjes via de inzamelpunten in te zamelen.

Landelijk dekkend statiegeldsysteem 

Statiegeldblikjes zijn straks in te leveren bij verschillende innamelocaties verdeeld over heel Nederland. Supermarkten groter dan 200 m2 en bemande tankstations langs de snelweg keren het statiegeld uit. Andere locaties mogen zelf bepalen of ze het statiegeld uitkeren of doneren aan een erkend goed doel.

Hieronder geeft een video van Afvalfonds verpakkingen inzicht in wat het effect is op de keten van het invoeren van statiegeld op blik.

Video Afvalfonds Nederland

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Wat gaat er allemaal veranderen?

 • Vanaf 1 april 2023 gaat het statiegeldsysteem op blik in (Bron: Statiegeld Nederland). De veranderingen op hoofdlijnen:
  • Er komt € 0,15 statiegeld op drankblikjes met een inhoud van 3 liter of minder. Het gaat om zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, zuiveldranken en sap).
   De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.
  • Alle blikjes worden voorzien van een statiegeldlogo. Daarnaast krijgen de meeste blikjes een nieuwe EAN-code. Tevens krijgen ze een nieuw Lekkerland artikelnummer.
  • Er is een transitieperiode waarbij er blikjes met en zonder statiegeldlogo in omloop zijn. Op blikjes zonder statiegeldlogo ontvang je geen statiegeld. Lekkerland en klanten van Lekkerland mogen de voorraad blikjes zonder statiegeldlogo blijven verkopen totdat deze voorraad op is.
  • Voor de inname van de blikjes wordt waar mogelijk de route van plastic flessen aangehouden.
  • Inname gaat in dezelfde emballagezak als de flesjes. Na de telling wordt het materiaal gescheiden.
  • Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie. Alle informatie is terug te vinden op statiegeldnederland.nl

Wat kan Lekkerland voor u betekenen 

Lekkerland wordt op de hoogte gehouden vanuit verschillende projectgroepen van Statiegeld Nederland, de uitvoeringsorganisatie, en producenten. Vóór de start van het nieuwe systeem moet er nog veel gebeuren. Lekkerland is druk bezig met de rol als grossier bij de verschillende soorten innamepunten. We onderzoeken de opties van inname en hoe we u kunnen helpen bij het retour nemen van de blikjes en vervolgens de afhandeling daarvan. Punten als vergoeding, financiële afhandeling en een overgangsregeling horen daarbij. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overzicht artikelwijzigingen

Producenten zijn hier druk mee bezig. Vervolgens legt Lekkerland voor alle producten een nieuw artikelnummer aan. Dit proces is momenteel in volle gang. Veel gegevens zijn gelukkig al bij ons binnen. Helaas merken we dat een aantal leveranciers, ondanks herhaaldelijke verzoeken, moeite heeft om de gewenste en juiste informatie (tijdig) aan te leveren. Wij stellen alles in het werk om de benodigde artikelinformatie boven water te krijgen, maar we zijn daarbij afhankelijk van derden.

Via onze website publiceren we een overzicht met de meest actuele nieuwe artikelgegevens. We werken deze lijst iedere keer bij, zodra er nieuwe artikelinformatie is.

Bestellen van nieuwe artikelen?

Er is een transitieperiode waarbij er blikjes met en zonder statiegeldlogo in omloop zijn. Op blikjes zonder statiegeldlogo geldt geen statiegeld. Lekkerland blijft haar voorraad blikjes zonder statiegeldlogo verkopen totdat deze voorraad op is. Dit is ook toegestaan. Wij informeren u over het moment vanaf wanneer de blikjes onder de nieuwe artikelgegevens bestelbaar zijn.

Om het risico op nee-verkopen te minimaliseren, verzoeken wij u dus om – ook na 1 april – te blijven bestellen op de huidige (oude) artikelnummers tot nader order.

Aanmelden bij Statiegeld Nederland

 • Als u als innamepunt emballagezakken retour gaat geven aan Lekkerland, dient u zich aan te melden bij Statiegeld Nederland: https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten
  Let op: ieder filiaal is een apart inzamelpunt en dient zich dus afzonderlijk te registreren.
 • De financiële afhandeling voor het statiegeld en handlingsvergoeding vindt plaats tussen:
  • Het innamepunt (filiaal) en Statiegeld Nederland rechtstreeks
  • Het hoofdkantoor en Statiegeld Nederland, dan zorgt het hoofdkantoor voor de creditering naar de winkel/filiaal
 • Een innamepunt krijgt van Statiegeld Nederland een klantnummer en labels, met daarop het specifieke klantnummer. Dit label is scanbaar en uit de scangegevens is af te leiden van welk innamepunt een zak afkomstig is en op welk bankrekeningnummer Statiegeld Nederland dient te crediteren.
 • Deze klantlabels zijn bedoeld om op de sluitstrips voor de emballagezakken te plakken. Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend van welk innamepunt de zak komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed kan worden. Labels worden door Statiegeld Nederland tijdig automatisch aangevuld.

Vergoeding

De verplichte innamepunten, supermarkten >200 m en bemande tankstations langs de snelweg, hebben recht op een handling fee. Overige innamepunten hebben recht op de vergoeding als zij innemen met een reverse vending machine. Bekijk het volledige overzicht van vergoedingen via de link hieronder.

Overige verkooppunten van statiegeld blikjes en flessen zijn niet verplicht om de verpakkingen retour te nemen. Zij mogen uiteraard wel innemen, en kiezen er dan zelf voor of ze het statiegeld retour geven of het statiegeld doneren naar een goed doel naar keuze. Zij krijgen geen kosten reflectieve handlingsvergoeding. Indien het statiegeld wordt uitbetaald aan de consument, wordt dit uiteraard wel vergoed door Statiegeld Nederland.

Standaard zakken

Deze standaard zakken heeft u dus altijd nodig, of u nu verplicht of vrijwillig inzamelt. Ook als u handmatig of via RVM inzamelt.
In de zakken mogen de kleine, grote flessen en blik door elkaar ingezameld worden. U kunt de zakken en sluitstrips bestellen via Lekkerland.
De zakken zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Daarom betaalt u een statiegeldwaarde per zak.
De statiegeldwaarde van de zak wordt weer overgemaakt naar het innamepunt en gaat niet naar het eventueel aangewezen goede doel.
De 3 typen verkrijgbare zakken zijn:

 • Big Bag: 800L. (230 grote flessen of een combinatie van groot en klein of 1300 blikjes.) Past om een rolcontainer.
  Artikelnummer big bag + sluitingen: 640875. Statiegeldwaarde € 1,-
 • Small Bag: 240L. (200 kleine of 70 grote flessen of 390 blikjes.) Te gebruiken in een kliko, mini container of PETman.
  Artikelnummer small bag + sluitingen: 632600. Statiegeldwaarde €1,-
 • Mini Bag*; 120L. (100 kleine of 35 grote flessen of 195 blikjes.) Te gebruiken in een knapzakhouder (bv achter de toonbank) of donatiebak.
  Artikelnummer mini bag: 938963. Statiegeldwaarde € 1,-
  Op Knapzak.nl vindt u voorbeelden van dergelijke beugels.

Retourproces

Lekkerland zorgt voor het retourproces van de zakken: wij halen de gelabelde zakken met flessen en blik op bij het aangemelde inzamelpunt. Lekkerland wordt geen eigenaar van de zakken of de inhoud daarvan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de zakken en het handelen of nalaten van Statiegeld Nederland.
Als u zakken met lege PET-flessen en blik aan een Lekkerland chauffeur aanbiedt om retour te nemen, moet de zak voorzien zijn van een klantlabel. Wanneer een innamezak geen label heeft, kan Lekkerland de zak niet innemen.

Tussen het meenemen van de zak door de grossier en de uitbetaling van de statiegeldvergoeding, zit gemiddeld 4 weken. Statiegeld Nederland of producenten gaan geen zakken bufferen, waardoor innamepunten en grossiers te lang op de vergoedingen moeten wachten. Een zak die opgehaald is bij de grossier, wordt dezelfde dag of volgende dag geteld bij Statiegeld Nederland. In de nieuwe week wordt de factuur opgemaakt.
Na vaststelling van de inhoud van de zakken op het telcentrum, vindt creditering plaats aan uw gekozen rekeningnummer of goede doel. Statiegeld Nederland weet o.b.v. de klantlabels aan welk innamepunt of goed doel de statiegeld-vergoeding uit te betalen.

Instructie retourname PET & Blik

Hoe dienen de zakken met lege PET-flessen en blikjes te worden aangeleverd bij onze chauffeurs?
Klanten bieden de gesloten bag met een klantenlabel aan bij onze chauffeur. De bags mogen zowel lege PET-flessen als blikjes met statiegeld bevatten, deze mogen bij elkaar in dezelfde zak. De flesjes en het blik mogen echter NIET geplet zijn.

Lekkerland neemt GEEN zakken retour die:

 • Nat zijn.
 • Vervuiling op zicht bevatten.
 • Kapot / open zijn (er kunnen dan verpakkingen uitvallen).
 • Geen label bevat op de tie-wrap.
 • Zwaarder zijn dan 15 kg.

Meer informatie

We informeren onze klanten periodiek via een speciale nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de invoering van statiegeld op blik. De reeds verstuurde nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Statiegeld Nederland.

De toekomst van uw zaak.
Alles om u succesvoller te laten zijn.

Dit kan je ook interesseren: