Statiegeld kleine PET-flessen

 

Statiegeld kleine PET-flessen

 

Vanaf 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem uitgebreid met kleine plastic (veelal PET-) flesjes van frisdranken en waters.

Wat kan Lekkerland voor u betekenen 

Vóór de start van het nieuwe systeem moet er nog veel gebeuren. Ook bij ons. Lekkerland is druk bezig met onze rol als grossier bij de verschillende soorten innamepunten.  We onderzoeken de opties van inname en hoe we u kunnen helpen bij het retour nemen van de flessen en vervolgens de afhandeling daarvan. Punten als vergoeding, financiële afhandeling en overgangsregeling horen daarbij. Lekkerland is daarvoor aangesloten bij verschillende projectgroepen van Statiegeld Nederland, de uitvoeringsorganisatie . We houden u ook op de hoogte.

Aanleiding & Doel

Nederland wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de plastic soep, o.a. via een forse reductie van kleine plastic flessen in het zwerfafval.

In 2018 zijn afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om het aantal kleine plastic flesjes dat in het milieu belandt met 70-90% te laten afnemen. Dat is niet gelukt, waarop nu statiegeld ingevoerd wordt.

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft met het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) een blauwdruk laten maken voor een effectief en efficiënt landelijk dekkend inzamelsysteem voor grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Statiegeld Nederland werkt momenteel aan de invoering van dit nieuwe statiegeldsysteem.

Het doel is om per 1.1.22 90% van de plastic flessen gescheiden in te zamelen.

Ofwel 1,5 miljard flessen inzamelen:
bovenop de jaarlijks 600 miljoen grote flessen (>1 liter), komen er 900 miljoen kleine  (<1 liter) PET-flessen retour.
Het totaal aantal flessen met statiegeld wordt dus meer dan verdubbeld.

Blikjes zijn in dit systeem nog niet meegenomen. In het najaar van 2021 moet 70-90% minder blikjes in het zwerfafval zijn gerealiseerd. Lukt dat niet, dan volgt ook statiegeld op blikjes.

Wat gaat er allemaal veranderen?

Vanaf 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem op PET-flessen van frisdranken en waters. De veranderingen op hoofdlijnen:

 • Er komt € 0,15 statiegeld op kleine PET-flessen (minder dan 1 liter) van frisdranken en waters.

Dus niet op de flessen van sap of zuivel, of de glazen bierflesjes. Op hervulbare bierflesjes blijft statiegeld zitten; ze kunnen gewoon ingeleverd worden op de gebruikelijke plekken.

Iedere verpakking groter dan 1 liter krijgt een statiegeldtoevoeging van € 0.25, voor zover dat nu nog niet het geval is.

 • Grote en kleine PET-flessen krijgen een nieuwe EAN-code en een nieuw statiegeld-logo op het etiket.
  • Grote flessen stromen in vanaf 01/04/2021 met nieuwe EAN
  • Kleine flessen stromen in vanaf 01/06/2021 met nieuwe EAN
 • Er komen meer innamepunten, zowel verplichte als vrijwillige.
 • Het wordt een open inzamelsysteem, de consument kan flesjes inleveren bij alle innamepunten. Het maakt niet uit waar hij de fles heeft gekocht. Grote en kleine flessen komen in één systeem.
 • Het systeem is kostenneutraal: niemand mag hierop winst maken. De winst  = geen zwerfafval meer. Het milieu is de grote winnaar.
 • Er komen meerdere scenario’s voor inname en handling, denk aan handmatig of met een Reverse Vending Machine, en in bigbags, gecompacteerd en verbaald.
 • Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie. Alle informatie is terug te vinden op www.statiegeldnederland.nl

Aanmelden bij Statiegeld Nederland

 • Vanaf 30 flessen in de week kunnen innamepunten zich registreren, zowel verplichte als vrijwillige innamepunten. Dit minimum aantal van 30 flessen mag een mix zijn van grote en kleine flessen.
 • Registreren kan vanaf 1 april via de website van Statiegeld Nederland: https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten
  Let op: ieder filiaal is een apart inzamelpunt en dient zich dus afzonderlijk te registreren.
 • Innamepunten die zich hebben geregistreerd, kunnen zich later altijd afmelden.
 • De financiële afhandeling voor het statiegeld en handlingsvergoeding vindt plaats tussen:
  • Het innamepunt (filiaal) en Statiegeld Nederland rechtstreeks
  • Het hoofdkantoor en Statiegeld Nederland, dan zorgt het hoofdkantoor voor de creditering naar de winkel/filiaal
 • Een innamepunt krijgt een klantnummer en labels met daarop het specifieke klantnummer. Zo kan Statiegeld Nederland volgen hoeveel er ingezameld wordt door ieder inzamelpunt.
 • Deze klantlabels zijn bedoeld om op de sluitstrips voor de bags te plakken.
 • Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend van welk innamepunt de zak komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed kan worden. Labels worden door Statiegeld Nederland tijdig automatisch aangevuld.
 • De bags voor het afvoeren van de flessen komen inclusief sluitstrips beschikbaar via de grossier. De bags zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruikt.
   • Big Bag: 800L,  Geschikt voor 630 kleine of 230 grote PET-flessen. Past om een rolcontainer.
   • Small Bag: 240L, Geschikt voor 200 kleine of 70 grote PET-flessen. Te gebruiken in een kliko, mini container of PETman.
   • Mini Bag; 120L, Geschikt voor 100 kleine of 35 grote PET-flessen. Te gebruiken in een knapzakhouder (bv achter de toonbank) of donatiebak.
 • In de zakken mogen de kleine en grote flessen door elkaar ingezameld worden.
 • Lekkerland wordt geen eigenaar van de zakken of de inhoud daarvan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de zakken en het handelen of nalaten van Statiegeld Nederland.

Vergoeding

Verplichte innamepunten hebben recht op een handlingvergoeding als tegemoetkoming in de te maken kosten. De handlingvergoeding wordt verrekend obv het aantal ingeleverde statiegeldflessen. Ook krijgt het innamepunt het uitgekeerde statiegeld retour.

Samengevat doorloopt iedere fles de volgende route:

 1. Producent verkoopt (via grossier) aan verkooppunt en vraagt inkoopprijs + statiegeld
 2. Verkooppunt verkoopt aan consument en vraagt consumentenprijs + statiegeld
 3. Flessen gaan in bags retour naar Statiegeld Nederland
 4. Statiegeld Nederland telt de statiegeldflessen per klantnummer
 5. Het statiegeld wordt door Statiegeld Nederland betaald aan het verkooppunt + de eventuele handlingvergoeding. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal statiegeldflessen dat wordt ingeleverd bij Statiegeld Nederland.
 • Tussen het meenemen van de bag door de grossier en de uitbetaling van de statiegeld-vergoeding, zit gemiddeld 4 weken. Statiegeld Nederland of producenten gaan geen zakken bufferen, waardoor innamepunten en grossiers te lang op de vergoedingen moeten wachten. Een zak die opgehaald is bij de grossier, wordt dezelfde dag of volgende dag geteld bij Statiegeld Nederland. In de nieuwe week wordt de factuur opgemaakt.
 • Statiegeld Nederland weet o.b.v. de klantlabels aan welk innamepunt de statiegeld-vergoeding uitbetaald moet worden. Op het label is aangegeven van welk innamepunt een zak afkomstig is. Deze klantlabels worden bij Statiegeld Nederland ingescand. Statiegeld Nederland weet ook welke grossier de handling van de zakken heeft gedaan.

Twee type innamepunten: verplicht en vrijwillig

Verplicht

De 12.000 verplichte innamelocaties nemen 90% van het volume in.
Vanaf 1 juli 2021 zijn er meer innamelocaties van plastic flessen.
Consumenten kunnen hun flessen inleveren bij:

 • Supermarkten groter dan 200m2
 • OV-stations met bemande verkoop
 • Bemande tankstations langs de snelweg
 • Grotere cateringlocatie

Valt u in een van deze categorieën?
Dan bent u vanaf 1 juli 2021 verplicht om statiegeldflessen in te nemen.
Hiervoor ontvangen innamepunten een kosten-reflectieve vergoeding.

 • Een innamepunt kan ervoor kiezen handmatig of met een Reverse Vending Machine (RVM) in te nemen. De keuze voor handmatig of via een RVM innemen, hangt af van het verwachte aantal flessen dat retour komt, beschikbare mankracht, ruimte in de winkel, kosten, enz.
 • Bij inname wordt de EAN-code gescand of kijkt de medewerker op het etiket of de fles is voorzien van het Statiegeldfles-logo. Wanneer de klant recht heeft op statiegeld, krijgt hij €0,15 voor een kleine fles (<1 liter) en €0.25 voor een grote fles
  (³ 1 liter) retour of dit wordt verrekend met zijn aankoop. Er komt ook een app voor medewerkers beschikbaar om de flessen te scannen (controle of een fles statiegeldplichtig is).
 • De zakken worden vanuit het inzamelpunt periodiek meegenomen door de grossier.
 • In het begin zullen er waarschijnlijk ook oude (niet statiegeld plichtige) flesjes ingeleverd worden. Deze mag een inzamelpunt accepteren, maar ontvangt er geen statiegeldvergoeding voor. Statiegeld Nederland zal wel zorgdragen voor een goede verwerking.
 • Het is toegestaan om naast bovenstaande innamesystemen ook een donatiebak te plaatsen.
YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Vrijwillig

De 61.000 vrijwillige innamepunten dekken de overige 10%.
Denk aan:

 • Sportaccomodaties,
 • Horecagelegenheden
 • Fastfoodketens
 • Bioscopen
 • Pretparken
 • Kleine supermarkt
 • OV-station met onbemande verkoop
 • Overige tankstations
 • Kleine cateringlocaties

Opties:

A: €0,15/€0,25 statiegeld retour geven aan de consument. Statiegeld wordt door Statiegeld Nederland terugbetaald aan het innamepunt.

Of B: Statiegeld gaat niet retour naar consument, maar de opbrengst is voor een erkend goed doel naar keuze. Statiegeld Nederland maakt de statiegeld-opbrengst direct over aan het goede doel.

 • Innamemogelijkheden: donatiebak, handmatig, RVM
 • Sport, leisure en bioscopen worden gesponsord door Statiegeld Nederland bij de aanschaf van een innamebak. Overige innamepunten kunnen een bak aanschaffen via www.statiegeldnederland.nl of bij een winkel naar keuze.
 • Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst gebruiken om de eigen club te sponsoren.
 • Registreren: vanaf 30 flessen per week kan ook een vrijwillig innamepunt een klantnummer aanvragen.
  Registreren kan vanaf 1 april op de website www.statiegeldnederland.nl
 • Vergoeding: vrijwillige innamepunten ontvangen geen vergoeding, tenzij ze innemen met een RVM.
 • Noot: dit verkooppunt is dus niet verplicht om in te nemen.

Donatiebak voor een goed doel

Het statiegeld gaat niet retour naar consument, maar de opbrengst is voor een erkend goed doel naar keuze.
Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst gebruiken om de eigen club te sponsoren.
Statiegeld Nederland maakt de statiegeldopbrengst over aan het doel dat u opgeeft bij uw registratie.

Vanaf mei zijn er 3 typen donatiebakken te bestellen via de webshop van Statiegeld Nederland.
Van links naar rechts in het plaatje gaat het om: Kliko – Petman – NL Schoon-bak.
In elke bak past een standaard type zak. Voor de Petman en een mini container is dat de “Small Bag” (240 liter). Voor een donatiebak en knapzakouder is dat de ”Mini Bag” (120 liter).

U kunt ook via de webshop van Statiegeld Nederland artwork/stickers downloaden om uw eigen bak de uitingen van Statiegeld Nederland te geven.
U bent namelijk niet verplicht om een van de 3 genoemde bakken te gebruiken, als er maar gebruik wordt gemaakt van de standaard zakken. De zakken zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Daarom betaalt u een statiegeldwaarde per zak.
De statiegeldwaarde van de zak gaat niet naar het goede doel, die wordt weer overgemaakt naar het innamepunt.

Standaard zakken

Deze standaard zakken heeft u dus altijd nodig, of u nu verplicht of vrijwillig inzamelt. Ook als u handmatig of via RVM inzamelt.
In de zakken mogen de kleine en grote flessen door elkaar ingezameld worden. U kunt de zakken en sluitstrips bestellen via Lekkerland.
De zakken zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Daarom betaalt u een statiegeldwaarde per zak.
De statiegeldwaarde van de zak wordt weer overgemaakt naar het innamepunt en gaat niet naar het eventueel aangewezen goede doel.
De 3 typen verkrijgbare zakken zijn:

 • Big Bag: 800L,  Geschikt voor 630 kleine of 230 grote PET-flessen. Past om een rolcontainer.
  Artikelnummer big bag + sluitingen: 640875. Statiegeldwaarde € 1,-
 • Small Bag: 240L, Geschikt voor 200 kleine of 70 grote PET-flessen. Te gebruiken in een kliko, mini container of PETman.
  Artikelnummer small bag + sluitingen: 632600. Statiegeldwaarde €1,-
 • Mini Bag*; 120L, Geschikt voor 100 kleine of 35 grote PET-flessen. Te gebruiken in een knapzakhouder (bv achter de toonbank) of donatiebak.
  Artikelnummer mini bag: 938963. Statiegeldwaarde € 1,-
  Op Knapzak.nl vindt u voorbeelden van dergelijke beugels.

Veranderingen in de productgroep

 • De grote en kleine flessen krijgen allemaal een nieuwe EAN-code.
 • Vanaf 1 april kunnen de grote PET-flessen met nieuwe EAN-codes instromen.
  Kleine PET-flessen met nieuwe EAN-codes stromen in vanaf 1 juni.
 • Producenten zijn hier druk mee bezig. Het is lastig om een precieze datum aan te geven waarop een nieuwe EAN-code instroomt. Grossiers kunnen dit daarmee niet altijd op de afgesproken termijn doorgeven aan hun klanten.
 • Het etiket wordt voorzien van een statiegeldfles-logo.
 • De prijs van het product zal worden verhoogd ivm het statiegeldbedrag.
 • Het kassasysteem zal de retourbetaling van statiegeld moeten kunnen verwerken.
 • De retourstroom aan PET-flessen zal toenemen. Hiervoor zal ruimte vrijgemaakt moeten worden en een aangepaste logistieke stroom opgezet moeten worden.

Communicatie

 • Na 1 juli mogen producenten en importeurs geen flessen meer op de markt brengen zonder statiegeld. Wat in de keten is, mag nog wel worden uitverkocht. Het is onvermijdelijk dat er een periode komt waar oude en nieuwe flesjes door elkaar worden verkocht. Op de nieuwe flesjes komt een statiegeldfles logo. Hierdoor is snel te zien of een fles recht geeft op statiegeld of niet. Ook komt er een app beschikbaar waarmee dit snel te controleren is.
 • De consumenten campagne voor het nieuwe statiegeldsysteem is gereed. Het campagnemateriaal voor innamepunten is te downloaden vanaf de website van Statiegeld Nederland.  Als u gebruik wil maken van deze materialen kunt u ze zelf printen.  De middelen kunt u het best vanaf 1 juni op de winkelvloer hangen, omdat dan de eerste flesjes met statiegeld kunnen instromen. De publiekscampagne vanuit Statiegeld Nederland gaat dan ook lopen.
 • Communicatiemiddelen zijn beschikbaar via statiegeldnederland.nl. Er is een algemene set en een set die is aan te passen aan de huisstijl & boodschap van een formule.

Voorbereidingen

Het is aan te bevelen om bijtijds te bepalen hoe er bij u vanaf juni 2021 wordt ingenomen. Een RVM heeft bijvoorbeeld stroomaansluiting nodig en kent een levertijd. Handmatige inname is makkelijker in te voeren, maar ook hier moet goed de procedure doorgenomen worden voor ieder innamepunt.

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de volgende zaken:

 • Kan een flesje bij iedere kassa ingeleverd worden? (al dan niet ook bij de bakkerij?)
 • Is er ruimte voor een innamebak achter de kassa?
 • Wat wordt de werkwijze wanneer de balie dicht is?
 • Waar worden de flesjes opgeslagen?
 • Integreer het ophalen van de flesjes in het schema met uw grossier.
 • Zorg dat alle EAN-wijzigingen op tijd zijn ingevoerd.
 • Kan het kassasysteem statiegeld bijtellen en retour geven?
 • Kan het kassasysteem het statiegeld verrekenen met een aankoop?
 • Welke communicatie is er nodig, richting medewerkers en consument?
 • Is Statiegeld Nederland als afnemer ingevoerd in het administratiesysteem?

Overzicht artikelwijzigingen

Producenten zijn hier druk mee bezig. Vervolgens moet Lekkerland voor alle producten een nieuw artikelnummer aanleggen. Dit proces is in volle gang. Het is lastig om een precieze datum aan te geven waarop een nieuwe EAN-code instroomt. Helaas merken we dat een aantal leveranciers, ondanks herhaaldelijke verzoeken, moeite heeft om de gewenste en juiste informatie (tijdig) aan te leveren. Grossiers hebben daardoor niet altijd op de afgesproken termijn artikelnummers doorgeven aan hun klanten. Wij stellen alles in het werk om de benodigde artikelinformatie boven water te krijgen, maar we zijn daarbij afhankelijk van derden.

Via onze website houden wij u op de hoogte van artikelwijzigingen.
U vindt het overzicht op: https://www.lekkerland.nl/keten-partner/statiegeld-pet-flessen/nieuwe-ean-codes-en-artikelnummers 
We werken deze lijst iedere keer bij, zodra er nieuwe artikelinformatie is. Er is inmiddels ook een groot deel van de artikelinformatie over kleine PET-flessen terug te vinden in dit overzicht.

Retourproces

Lekkerland zorgt voor het retourproces van de zakken: wij halen de gelabelde zakken met flessen op bij het aangemelde inzamelpunt. Lekkerland wordt geen eigenaar van de zakken of de inhoud daarvan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de zakken en het handelen of nalaten van Statiegeld Nederland.
Als u zakken met lege PET-flessen aan een Lekkerland chauffeur aanbiedt om retour te nemen, moet de zak voorzien zijn van een klantlabel. Wanneer een innamezak geen label heeft, kan Lekkerland de zak niet innemen. Aangemelde inzamelpunten ontvangen de klantlabels van Statiegeld Nederland om op de zakken met lege flessen aan te brengen. Dit label is scanbaar en uit de scangegevens is af te leiden van welk innamepunt een zak afkomstig is en op welk bankrekeningnummer  Statiegeld Nederland dient te crediteren.
Labels worden door Statiegeld Nederland tijdig automatisch aangevuld. Dit label plakt u op de sluitstrip op de zak. De zakken kunt u bestellen bij Lekkerland.

Tussen het meenemen van de zak door de grossier en de uitbetaling van de statiegeldvergoeding, zit gemiddeld 4 weken. Statiegeld Nederland of producenten gaan geen zakken bufferen, waardoor innamepunten en grossiers te lang op de vergoedingen moeten wachten. Een zak die opgehaald is bij de grossier, wordt dezelfde dag of volgende dag geteld bij Statiegeld Nederland. In de nieuwe week wordt de factuur opgemaakt.
Na vaststelling van de inhoud van de zakken op het telcentrum, vindt creditering plaats aan uw gekozen rekeningnummer of goede doel. Statiegeld Nederland weet o.b.v. de klantlabels aan welk innamepunt of goed doel de statiegeld-vergoeding uit te betalen.

Einde inname losse flessen

In tegenstelling tot eerder informatie hebben we besloten om de inname van losse grote PET-flessen niet met ingang van 1 juni te stoppen, maar pas met ingang van 1 juli. Hierna stopt Lekkerland met de inname van losse flessen. Kleine flessen worden niet los ingenomen.
Vanaf 30 flessen retour per week kunt u zich aanmelden als vrijwillig innamepunt bij Statiegeld Nederland. Dit minimum aantal van 30 mag een mix zijn van grote en kleine flessen.
Als vrijwillig innamepunt kunt u flessen innemen en verzamelen in de standaard zak en deze via Lekkerland retourneren. U bent hiertoe niet verplicht.

Planning

Nu Bepaal of/hoe u wil gaan innemen, met machine of handmatig
Nu Denk na over de voorbereidingen (kassasysteem, ruimte, inname methode, opslag van zakken met lege flessen etc.)
Nu Registeren bij Statiegeld Nederland
Nu Instroom nieuwe EAN-codes op grote flessen
Nu Bestel zakken en sluitingen, labels worden toegestuurd door Statiegeld Nederland
1 juni 2021 Zorg dat de shop gereed is voor inname kleine flessen
1 juni 2021 Zorg dat alle productcodes in het (kassa)systeem zitten
1 juni 2021 Schap in orde, winkel voorzien van communicatie-uitingen m.b.t. statiegeld
Vanaf juni 2021 Instroom nieuwe EAN-codes op kleine flessen

Blik

Recent is duidelijk geworden dat er ook statiegeld op blik zal worden ingevoerd, per 31-12-2022. Dit is een apart traject waar we bij u op terug komen zodra er meer bekend is.

De toekomst van uw zaak.
Alles om u succesvoller te laten zijn.

Dit vindt u misschien ook interessant: