Statiegeld kleine PET-flessen

 

Statiegeld kleine PET-flessen

 

Vanaf 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem uitgebreid met kleine plastic (veelal PET-) flesjes van frisdranken en waters.

Wat kan Lekkerland voor u betekenen 

Vóór de start van het nieuwe systeem moet er nog veel gebeuren. Ook bij ons. Lekkerland is druk bezig met onze rol als grossier bij de verschillende soorten innamepunten.  We onderzoeken de opties van inname en hoe we u kunnen helpen bij het retour nemen van de flessen en vervolgens de afhandeling daarvan. Punten als vergoeding, financiële afhandeling en overgangsregeling horen daarbij. Lekkerland is daarvoor aangesloten bij verschillende projectgroepen van Statiegeld Nederland, de uitvoeringsorganisatie . We houden u op de hoogte van de vervolgstappen. Hieronder vindt u alvast wat informatie over de veranderingen.

Aanleiding

Nederland wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de plastic soep, o.a. via een forse reductie van kleine plastic flessen in het zwerfafval.

In 2018 zijn afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om het aantal kleine plastic flesjes dat in het milieu belandt met 70-90% te laten afnemen. Dat is niet gelukt, waarop nu statiegeld ingevoerd wordt.

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft met het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) een blauwdruk laten maken voor een effectief en efficiënt landelijk dekkend inzamelsysteem voor grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Statiegeld Nederland werkt momenteel aan de invoering van dit nieuwe statiegeldsysteem.

Blikjes zijn in dit systeem nog niet meegenomen. In het najaar van 2021 moet 70-90% minder blikjes in het zwerfafval zijn gerealiseerd. Lukt dat niet, dan volgt ook statiegeld op blikjes.

Doel

Het doel is om per 1.1.22 90% van de plastic flessen gescheiden in te zamelen.

Ofwel 1,5 miljard flessen inzamelen:
bovenop de jaarlijks 600 miljoen grote flessen (>1 liter), komen er 900 miljoen kleine  (<1 liter) PET-flessen retour.
Het totaal aantal flessen met statiegeld wordt dus meer dan verdubbeld.

Wat gaat er allemaal veranderen?

 • Er komt € 0,15 statiegeld op kleine petflessen (minder dan 1 liter) van frisdranken en waters.

Dus niet op de flessen van sap of zuivel, of de glazen bierflesjes. Op hervulbare bierflesjes blijft statiegeld zitten; ze kunnen gewoon ingeleverd worden op de gebruikelijke plekken.

Iedere verpakking groter dan 1 liter krijgt een statiegeldtoevoeging van € 0.25, voor zover dat nu nog niet het geval is.

 • Grote en kleine petflessen krijgen een nieuwe EAN-code en een nieuw statiegeld-logo op het etiket.
 • Er komen meer innamepunten, zowel verplichte als vrijwillige.
 • Het wordt een open inzamelsysteem, de consument kan flesjes inleveren bij alle innamepunten. Het maakt niet uit waar hij de fles heeft gekocht. Grote en kleine flessen komen in één systeem.
 • Het systeem is kostenneutraal: niemand mag hierop winst maken. De winst  = geen zwerfafval meer. Het milieu is de grote winnaar.
 • Er komen meerdere scenario’s voor inname en handling, denk aan handmatig of met een Reverse Vending Machine, en in bigbags, gecompacteerd en verbaald.
 • Statiegeld Nederland, www.statiegeldnederland.nl is de nieuwe uitvoeringsorganisatie.
 • Vanaf juni 2021 start de campagne om de consument te informeren over het nieuwe systeem.

Twee type innamepunten: verplicht en vrijwillig

Verplicht:

De 12.000 verplichte innamelocaties nemen 90% van het volume in.
Vanaf 1 juli 2021 zijn er meer innamelocaties van plastic flessen.
Consumenten kunnen hun flessen inleveren bij:

 • Supermarkten groter dan 200m2
 • OV-stations met bemande verkoop
 • Bemande tankstations langs de snelweg
 • Grotere cateringlocatie

Valt u in een van deze categorieën?
Dan bent u vanaf 1 juli 2021 verplicht om statiegeldflessen in te nemen.
Hiervoor ontvangen innamepunten een kosten-reflectieve vergoeding.

Vrijwillig

De 61.000 vrijwillige innamepunten dekken de overige 10%.
Denk aan:

 • Sportaccomodaties,
 • Horecagelegenheden
 • Fastfoodketens
 • Bioscopen
 • Pretparken
 • Kleine supermarkt
 • OV-station met onbemande verkoop
 • Overige tankstations
 • Kleine cateringlocaties

Voor hen geldt:

 • Krijgen geen handlingsvergoeding
 • Mogelijk retourtransport via grossier
 • Ondersteuning door Statiegeld Nederland met donatiebakken en retourlogistiek

De toekomst van uw zaak.
Alles om u succesvoller te laten zijn.

Dit vindt u misschien ook interessant: