Regelgeving
tabaksverkoop

Regelgeving
tabaksverkoop

Tabaksverkoop vanaf 18 jaar

De wettelijke minimum verkoopleeftijd vanaf 18 jaar is vastgelegd in artikel 8 van de Tabakswet en kent de volgende drie elementen:
1. Het is verboden om tabaksproducten te verkopen aan personen van wie niet is vastgesteld dat ze onmiskenbaar minimaal 18 jaar zijn;
2. Als de koper niet onmiskenbaar 18 jaar of ouder is, is de verkoper verplicht zich hiervan middels het controleren van een geldig ID-bewijs te vergewissen; en
3. Op het verkooppunt dient duidelijk te zijn aangegeven, dat er geen tabaksproducten worden verkocht aan personen onder de 18.

Voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar tabak kopen en gebruiken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als ondernemer bent en blijft u verantwoordelijk voor hetgeen er in uw zaak gebeurt.

In de afgelopen jaren zijn er al veel elektronische producten op de markt gekomen, maar de meeste zijn weer verdwenen. De producten waren van mindere kwaliteit en gaven consumenten onvoldoende voldoening. Belangrijke redenen voor Lekkerland om tot nu toe erg terughoudend te zijn. Daarbij komt dat de winkelier en de consument sturing misten; het aanbod is enorm en divers.

NIX18

Tegelijk met het invoeren van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar op 1 januari 2014, heeft het ministerie van VWS een brede sociale campagne opgezet: NIX18.
Hiermee versterkt het ministerie de boodschap dat niet drinken en roken tot je 18e heel normaal is.
Meer informatie hierover vindt u op www.nix18.nl en www.naar18jaar.nl.

Algeheel rookverbod

In Nederland geldt een algeheel rookverbod in de horeca. Roken mag niet binnen; alleen buiten, op het terras.
Meer informatie over het algeheel rookverbod vindt u op de site van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), of kijk onder veelgestelde vragen.